Blogg

Greiðsluhraði í janúar og febrúar 2023 lækkar lítillega

Síðustu mánuði hefur greiðsluhraði verið lækkandi og hann virðist enn vera að lækka. Í sögulegu samhengi er lækkunin samt óveruleg og má því segja að við séum að sjá ákveðinn stöðuleika í augnablikinu. Hvort þessari litlu lækkun fylgi enn meiri hraðaminnkun eða hvort við munum sjá stöðuleika áfram mun tíminn leiða í ljós. Við ætlum […]

Síðustu mánuði hefur greiðsluhraði verið lækkandi og hann virðist enn vera að lækka. Í sögulegu samhengi er lækkunin samt óveruleg og má því segja að við séum að sjá ákveðinn stöðuleika í augnablikinu. Hvort þessari litlu lækkun fylgi enn meiri hraðaminnkun eða hvort við munum sjá stöðuleika áfram mun tíminn leiða í ljós. Við ætlum að fygljast vel með.

Janúar
Greiðsluhraði á eindaga lækkar um 0,11 prósentustig (janúar 2023 borinn saman við janúar 2022)

Febrúar
Greiðsluhraði á eindaga hækkar um 0,05 prósentustig (febrúar 2023 borinn saman við febrúar 2022)

 

Greiðsluhraði á eindaga

Árið 2023 fer af stað með nokkuð stöðugum greiðsluhraða á eindaga, þegar horft er til samanburðar við síðasta ár. Greiðsluhraði á eindaga í janúar nú í ár var 87,44% og í janúar árið 2022 87,54%. Á fyrsta mánuði ársins var því lækkun á greiðsluhraða á eindaga um 0,11 prósentustig. Í sögulegu samhengi er þetta mjög litil lækkun. Í janúar árið 2020, rétt áður en Covid faraldurinn skall á, var greiðsluhraði 81,65%, sem er 5,78 prósentustigum minni greiðsluhraði heldur en mældist núna í janúar.

Greiðsluhraði á eindaga í febrúar þetta árið mældist 88,45%. Hann jókst því um 1,01 prósentustig milli mánaða. Það er ekki til merkis um að greiðsluhraði sé á uppleið, heldur er þetta árstíðabundin sveifla sem má augljóslega greina á línuritinu hér fyrir neðan.   Í fyrra var greiðsluhraði á eindaga í febrúar 88,40%. Það þýðir að greiðsluhraði í febrúar 2023 jókst milli ára um 0,05 prósentustig. Með Covid faraldrinum fylgdi mikil aukning á greiðsluhraða eins og við höfum greint frá í ársskýrslu okkar. Það að óverulegar breytingar séu nú á greiðsluhraða milli ára eru því nokkuð óvæntar fréttir, en um leið mjög góðar.

Greiðsluhraði á eindaga

Greiðsluhraði á eindaga 2019-2023

Þegar rýnt er í breytingar á greiðsluhraða á eindaga milli ára aftur til janúar 2022, má sjá að leitnin liggur niður á við, þ.e. það er örlítið að draga úr greiðsluhraða.  Árið 2022 var aukning á greiðsluhraða fyrstu tvo mánuði ársins, en svo fór að draga úr honum. Eftir febrúar var aðeins aukning í tveimur manuðum, júlí og september. Í október var hún 0,43 prósentustig, í nóvember 0,80 og í desember 0,18. Það verður því spennandi að sjá hvort árið 2023 fylgi áfram árinu 2022 eða hvort við komum til með að sjá einhverjar breytingar. 

Breyting á greiðsluhraða á eindaga. Þróun milli sömu mánuða árið áður

Breyting á greiðsluhraða á eindaga. Þróun milli mánuða 2022-2021 og 2023 og 2022

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði á kröfum með eindaga í janúar var 96,62% 20 dögum eftir eindaga. Það er smá dropp frá því í fyrra, en meiri hraði heldur en var árið 2021 og það ár kom mjög vel út í sögulegum samanburði. Breytingingarnar sem urðu á greiðsluhraða í kjölfar Covid faraldursins virðast því ekki vera að ganga til baka, heldur sjáum við ákveðinn stöðugleika.

Á þessum tíma er milliinnheimta hafin eða að hefjast. Það er því einungis um 3,38% af kröfum með eindaga í janúar sem rata inn í það ferli.

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Fyrri hluta ársins 2022 var aukning á greiðsluhraða í öllum mánuðum nema júní, en seinni hluta árs var aðeins aukning í júlí og september. Þetta er því sama þróun og á greiðslurhaða á eindaga, þ.e. leitnin er síðustu mánuði er niður á við. Þegar þessi gögn voru tekin út, voru ekki liðnir 20 dagar fram yfir eindaga á kröfum með eindaga í febrúar. Það var hins vegar hægt að sjá stöðuna á greiðsluhraða á eindaga og á þeim tímapunkti mældist aukning mili ára. Það verður spennandi að sjá hvort það verði einnig aukning á greiðsluraða þegar 20 dagar eru liðnir frá eindaga á febrúar kröfunum.

Breytinga á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga

Breyting á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Þegar liðnir eru 60 dagar fram yfir eindaga er milliinnheimtu á kröfum lokið eða um það bil að ljúka. Af þeim kröfum sem voru með eindaga í desember 2022 voru 98,80% greiddar. Það er lækkun um 0,14 prósentustig frá árinu 2021, en aukning um 0,06 prósentustig frá árinu 2020. Árið 2020 var greiðsluhraði  á mikilli uppleið og að vera nánast á pari við greiðsluhraða í lok þess árs er nokkuð gott.

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Þrátt fyrir að greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga hafi komið vel út í sögulega samhengi síðustu mánuði, þá er staðan þannig að hann hefur verið á niðurleið í samanburði við árið á undan. Frá september til desember hefur verið lækkun. Það er því svipuð þróun sem við eru að sjá á greiðslurhaða á eindaga, 20 dögum eftir eindaga og 60 dögum eftir eindga.

Breyting á greiðsluhraða 60 dögum eftir eindaga

Heimilin og fyrirtæki

Í gegnum tíðina hafa heimilin greitt kröfur sínar fyrr en fyrirtæki. Af fyrstu mánuðum ársins 2023 má ætla að það verði ekki breytingar á því þetta árið. Greiðslurhraði krafna á eindaga í janúar og febrúar var 89,11% hjá einstaklingum og 84,23% hjá fyrirtækjum. Greiðsluhrað fyrirtækja var því 4,88 prósentustigum lægri en greiðsluhraði einstaklinga.

Heimilin

Greiðsluhraði á eindaga
Fyrstu tvo mánuði ársins halda heimilin nokkurn veginn sama striki í greiðsluhraða á eindaga og síðustu tvö ár. Greiðsluhraði í janúar var 0,11 prósentustigum lægri en greiðsluhraði var í janúar árið 2022. Greiðsluhraði á eindaga lækkaði einnig í febrúar og var lækkunin 0,06 prósentustig, sem er mjög lítil breyting.

Greiðsluhraði á eindaga

Frá því mars 2022, síðust 12 mánuði, hefur greiðsluhraði heimila verið minnkandi fyrir utan þrjá mánuði. Í apríl stóð greiðsluhraði nánast í stað milli ára, í júlí jókst hann um 0,38 prósentustig og í september var mjög lítil aukning eða 0,05 prósentustig.

Fjöldi krafna gefnum út á heimilin sem fara fram yfir eindaga er því aðeins að aukast.

Breyting á greiðsluhraða á eindaga

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Þegar 20 dagar voru liðnir fram yfir eindaga á janúar kröfum voru heimilin búin að greiða 96,94% af þeim. Árið 2022 var greiðsluhraði 96,95% og munurinn því mjög lítill, þ.e. lækkun um 0,01 prósentustig.

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Heimilin. Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Á þessum tímapunkti, 20 dögum eftir eindaga, hafa heimilin örlítið bætt í greiðsluhraða. Það er áhugavert að sjá það í ljósi þess að þróunin er í gagnstæða átt á greiðsluhraða á eindaga. Það þýðir að þær viðbótar kröfur sem heimilin missa fram yfir eindaga eru greiddar á fyrstu dögum vanskila.

Breyting á greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Heimilin. Breyting á greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Allt fram á haust árið 2022 var greiðsluhraði heimila meiri heldur en á sama tíma ári áður. Frá september til ársloka voru mjög litlar breytingar á greiðsluhraða mill ára.

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Við sáum að heimilin eru aðeins að gefa í 20 dögum eftir eindaga, en sú hraðaaukning nær ekki alla leið inn í 60 dagana. Það er því sami fjöldi krafna á heimili sem fer alla leið í gegnum milliinnheimtu og jafnvel örlítið fleiri.

Breyting á greiðsluhraða 60 dögum eftir eindaga

Breyting á greiðsluhraða 60 dögum eftir eindaga

Fyrirtæki

Greiðsluhraði á eindaga

Árið 2023 fer vel af stað hjá fyrirtækjum þegar horft er til greiðsluhraða á eindaga. Greiðsluhraði lækkaði samt um 0,19 prósentustig á janúar kröfum, en þar sem árið 2022 kom mjög vel út telst það engu að síður góður árangur. Febrúar kröfur greiðast betur nú í ár heldur en í fyrra og eykst greiðsluhraði um 0,28 prósentustig.  

Greiðsluhraði á eindaga

Greiðsluhraði á eindaga

Frá því í ágúst til og með janúar hefur dregi úr greiðsluhraða milli ára. Í október var lækkun milli ára mest, en frá þeim tímapunkti höfum við séð draga úr þessari lækkun. Í febrúar er svo aukning. Það verður spennandi að fylgjast með hvort fyrirtækin séu að fara að bæta enn meira í.

Breyting á greiðsluhraða á eindaga

Breyting á greiðsluhraða á eindaga

Greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga

Frá því í ágúst hefur greiðsluhraði 20 dögum eftir eindaga verið lægri heldur en á sama tíma fyrir ári síðan. Nú í ár var greiðsluhraði í janúar 95,64%, en árið 2022 var hann 96,13%.  Í janúar lækkaði hann því um 0,49 prósentustig sem er mesta lækkunin, miðað við sama tímabil á síðasta ári, frá því í janúar 2022.

Greiðsluharði 20 dögum eftir eindaga

Fyrirtæki. Greiðsluharði 20 dögum eftir eindaga

Þróunin á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga er ekki í takt við þróunina á eindaga. Á eindaga sjáum við síðustu mánuði að það dregur úr lækkun milli ára, en 20 dögum eftir eindaga er lækkun milli ára aðeins að aukast. Það þýðir að fleiri kröfur á fyrirtæki eru nú að fara á fyrstu stig milliinnheimtu.

Breyting á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga

Fyrirtæki. Breyting á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Í byrjun mars voru 60 dagar liðnir frá eindaga á kröfum sem eru með eindaga í desember. Ferskustu upplýsingarnar um greiðsluhraða 60 dögum eftir eindaga eru því á kröfum með eindaga í desember.

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga á desember kröfum lækkaði um 0,35 prósentustig milli ára. Það þýðir að fleiri kröfur á fyrirtæki eru enn ógreiddar þegar milliinnheimtu er að ljúka.

Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Fyrirtæki. Greiðsluhraði 60 dögum eftir eindaga

Allt frá ágúst hefur greiðsluhraði fyrirtækja 60 dögum eftir eindaga verið á niðurleið. Í desember á síðasta ári var greiðsluhraði 98,19% sem er lægsti greiðsluhraði fyrirtækja, 60 dögum eftir eindaga, frá því í mars 2021, en þá mældist hann 98,09%.

Breyting á greiðsluhraða 60 dögum eftir eindaga

Breyting á greiðsluhraða 20 dögum eftir eindaga

Hvað er greiðsluhraði?

Greiðsluhraði er mælikvarði sem við notum til að greina þróun innheimtu og veita viðskiptavinum góðar upplýsingar um heildarárangur kröfustýringar. Mælikvarðinn byggir á öllum stofnuðum kröfum hvers viðskiptavinar og er greiðsluhraði mældur út frá því hversu hratt kröfur greiðast, þ.e. hversu hátt hlutfall stofnaðra krafna er greitt á tilteknum tímapunktum. Eftir því sem hlutfallið hækkar eykst greiðsluhraði og er því jákvætt að greiðsluhraði sé mikill. Greiðsluhraði er byggður á gögnum u.þ.b. 410 viðskiptavina Motus, sem sótt voru í kröfupott í febrúar 2023. Árið 2022 stofnuðu þeir rúmlega 13,3 milljónir krafna að upphæð um 788 milljarð.