Vinnustaðurinn

Motus er á spennandi vegferð sem miðar að því að finna nýjar leiðir til að styrkja gæði kröfuþjónustu, svo hún verði ómissandi þáttur í vexti og viðgangi fyrirtækja á landinu öllu. Hlutverk Motus er að koma fjármagni á hreyfingu á hagkvæman, nútímalegan og aðgengilegan hátt. Við beitum til þess nýjustu tækni og sérþekkingu og leitum stöðugt hagkvæmustu lausna í þágu viðskiptavina og samfélags. Hér er fjölbreyttur hópur fólks sem leggur sig fram um að starfa af heilindum og fagmennsku þar sem jafnrétti, jákvæð samskipti og gagnkvæm virðing eru grundvöllur starfsseminnar. Við gætum fyllsta trúnaðar við vinnslu starfsumsókna og persónuupplýsinga.

Hægt er að senda inn almenna umsókn um starf hjá Motus, Lögheimtunni og Greiðslumiðlun. Öllum umsóknum er svarað og gilda þær í sex mánuði eftir móttöku þeirra.

  • Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi með metnaðarfullu og faglega sterku samstarfsfólki.
  • Við störfum af heilindum og fagmennsku - þannig náum við árangri.
  • Hjá Motus leggjum við áherslu á að starfsfólk fái tækifæri til að vaxa og dafna í starfi.

Störf í boði

Með stóraukinni áherslu á gögn í ákvarðanatöku félagsins leitum við að gæðamiðuðum og metnaðarfullum einstaklingi með frumkvæði og reynslu úr gagnaheimum. Sækja um starf

Við leitum að lausnamiðuðum og árangursdrifnum aðila með reynslu af sölu- og viðskiptastýringu og áhuga á öllu sem snýr að fjármálaþjónustu til að stýra nokkrum af okkar verðmætustu viðskiptasamböndum, og byggja upp ný. Sækja um starf

Við leitum að skipulögðum og sjálfstæðum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði lögfræðilegrar innheimtu fyrir Lögheimtuna, sem er samstarfsaðili Motus í löginnheimtu. Sækja um starf

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi liðsfélaga til að sinna kröfuþjónustu fyrir Motus og Lögheimtuna. Sækja um starf

Við leitum að metnaðarfullum sérfræðingi í viðskiptagreiningu með brennandi áhuga á greiningu gagna og hæfni til að miðla upplýsingum. Sækja um starf