Blogg

Kynning á viðskiptavef innheimtuþjónustu

Viðskiptavinir Motus og Lögheimtunnar hafa aðgang að viðskiptavefnum þar sem hægt er að fylgjast með framgangi mála í innheimtuþjónustu. Við höfum tekið saman kynningu varðandi notkun vefsins.

Almennt um vefinn – Mál

Almennt um vefinn

Aðgangur að viðskiptavefnum er stofnaður fyrir alla aðila hjá fyrirtækinu þínu sem þess þurfa og er ekki ætlast til þess að þeim sé deilt. Þegar búið er að stofna aðgang fyrir þig færðu sent lykilorð en einnig er í boði að nota rafræn skilríki til að innskrá sig.

Notkun rafræna skilríkja

 • (1) Til að nota rafræn skilríki þarftu að innskrá þig notendnafni/aðgangsorði og velja notenda íkonið sem er efst í hægra horninu á vefnum.
 • (2) Inn á síðunni Stillingar skaltu skrá kennitöluna þína og vista. Þá ættir þú framvegis að geta innskráð þig með rafrænum skilríkjum.

 

Yfirlit mála á forsíðu

Skjámynd af þjónustuvef

 • (1) Greiðendur – Hægt er að slá inn kennitölu eða nafn greiðenda, eða málanúmer til að sjá yfirlit yfir innheimtumál viðkomandi og samskipti
 • (2) Kröfuhafi – Ef þú ert notandi sem átt mörg kröfuhafanúmer getur verið þægilegt að afmarka vefinn við eitt eða fleiri kröfuhafanúmer.
 • (3) Notandi – Hér má nálgast stillingar sem eiga við aðganginn þinn, eins og að skrá netfangið þitt uppá að fá tilkynningar. Ef þú ert með aðgang að fleiri en einu fyrirtæki sem er í innheimtuþjónustu hjá Motus, þá getur þú undir tengdum notendum valið út frá hvaða aðgangi þú vilt auðkenna þig.
 • (4) Aðgerðir – Á öllum síðum má nálgast aðgerðir til að prenta út eða taka út gegn í Excel skrá. Ef Afmörkun síðu er valin birtast ýmsir möguleikar til að takmarka sýn til dæmis við ákveðið tímabil eða stöðu mála.
 • (5) Samantekt– Efst má sjá fjölda mála sem hafa verið mótttekin þann í dag, mál í innheimtu og kröfur sem hafa farið í faglegt mat. Hægt er að smella á hvern flokk til að fá lista yfir málin.
 • (6) Yfirlit – Sýnir lista yfir mál flokkað eftir því hvar þau eru stödd í innheimtuferlinu, það er frum- milli, eða löginnheimtu. Hægt er að sprengja út hvern flokk til að fá nánari sundirliðun og skoða hvert mál fyrir sig.

 


 

Mál í innheimtu

Á síðunni Öll mál í innheimtu er að finna yfirlit yfir þau mál sem fyrirtækið þitt er með í innheimtuþjónustu hjá Motus. Hægt er að afmarka listann eftir hentugleika, prenta út eða taka gögnin yfir í Excel. Einnig er hægt að leita að tilteknu mál með leitinni sem er staðsett efst á öllum síðunni.

Skjámynd af málum í innheimtu

 • (1) Afmarka síðu – Fyrir kröfuhafa með mörg mál getur listinn verið langur og því hentugt að afmarka hann, til dæmis eftir dagsetningu, tegund eða stöðu mála.
 • (2) Sýna reikninga – Birtir alla þá reikninga sem tilheyra tilteknu máli.
 • (3) Kennitala greiðanda – Ef smellt er á kennitölu greiðanda er farið inn á Yfirlit greiðanda til að sjá önnur mál sem viðkomandi kanna að vera með í innheimtu.
 • (4) Númer máls – Ef smellt er á númer máls er farið inn á Yfirlit máls til að fá frekari upplýsingar um það.

 

Mótttekin mál

Á síðunni Móttekin mál má finna yfirlit yfir nýskráð mál og er kröfuhafi er beðinn um að fara vandlega yfir listann til að meta hvort mál þarfnist aðgerða. Áríðandi er að beiðnir berist Motus fyrir kl. 09.00 daginn þar sem fyrstu ítrekanir eru sendar af stað. Ef ekki eru gerðar athugasemdir er litið svo á að viðkomandi skráning sé samþykkt af hálfu kröfuhafa.

Skjámynd af mótteknum málum

 • (1) Flokkun mála. Mál eru flokkuð eftir því hvort þau eru á leið í innheimtu, eru á fresti, eða hafa verið afgreidd
 • (2) Aðgerðir. Með því að smella á þrípunktinn við tiltekið mál er hægt að velja um mismunandi aðgerðir sem næsta skref. Einnig er hægt að velja nokkur mál og framkvæma sömu aðgerð fyrir þau öll í einu.

 

Yfirlit máls

Skjámynd af yfirliti mála

 • (1) Samantekt. Á síðunni Yfirlit máls má sjá ítarlegar upplýsingar um tiltekið mál, stöðu þess og þróun.
 • (2) Tímalína, sýnir þróun málsins á myndrænan hátt. (3) Hægt er að afmarka sýnina við aðgerðir, reikninga og næstu aðgerðir.
 • (4) Sundurliðun máls birtir ítarlega útrekinga fyrir stöðu málsins má finna undi
 • (5) Næstu innheimtuaðgerðir. Ef málið er ennþá í innheimtuferli eru birtar upplýsingar um næstu innheimtuaðgerðir.
 • (5) Næstu innheimtuaðgerðir. Ef málið er ennþá í innheimtuferli eru birtar upplýsingar um næstu innheimtuaðgerðir.
 • (7) Helstu aðgerðir. Sjá nánari lýsingu hér að aftan.

 

Nánar um aðgerðir

Stofna samskipti. Býr til ný samskipti við Motus eða Lögheimtuna um þetta tiltekna innheimtumál.

Afturkalla mál. Afturkalla mál. Hægt er að afturkalla mál ef það á ekki rétt. Ýmsar ástæður geta verið fyrir afturkölluninni eins og að reikningr hafi verið greiddur áður en innheimta hófst eða verið rangur. Æskilegt er að gefa upp ástæðu þegar mál er afturkallað uppá rekjanleika. Sé mál afturkallað þá lokast greiðsluseðillinn í bankanum líka. Mögulegt er þó að skila kröfunni aftur í bankann en þá færist hún ekki sjálfkrafa tilbaka ef hún greiðist ekki.

Fresta máli. Kröfuhafi getur frestað innheimtuaðgerðum. Algengur frestur er 2 vikur en ekki er mælt með að veita lengri fresti en 90 daga. Gott er að setja inn í athugasemd ástæðu frestunar.

Tilkynna innborgun. Kröfuhafi getur tilkynnt um innborgun frá greiðanda á þetta tiltekna innheimtumál.

 


 

Faglegt mat

Til þess að tryggja sem skilvirkastar innheimtuaðferðir fara mál sem lokið hafa frum- og milliinnheimtu í gegnum faglegt mat til að ákvarða áframhaldandi aðgerðir. Í kjölfarið er ýmist mælt með málshöfðun eða kröfuvakt eftir því hvor leiðin er talin líklegri til árangurs.

Mælt með málshöfðun. Mat Motus er að leita skuli aðstoðar dómstóla og/eða sýslumanns til þess að knýja á um greiðslu kröfunnar. Nauðsynleg málsgögn fyrir dómi eru frumrit eða ljósrit reikninga sem standa að baki viðkomandi kröfu. Hafi verið greitt inn á reikningana áður en þeir voru sendir í innheimtu hjá Motus eru kvittanir fyrir þeim greiðslum eða hreyfingarlisti, sem sýnir stöðuna frá núlli, líka nauðsynleg. Hafi gögn ekki nú þegar borist Motus má vinsamlegast taka þau saman og senda til Motus í gegnum samskiptakerfið, því fyrr sem gögnin berast Motus, því fyrr er hægt að grípa til aðgerða.

Mælt með kröfuvakt. Mælt með kröfuvakt. Í tilvikum þar sem ekki eru taldar líkur á að mál greiðist í lögfræðiinnheimtu eru þau sett í kröfuvakt. Kröfuvaktin vaktar aðila sem eru með ógreiddar kröfur. Fylgst er með breytingum sem eru líklegar til að hafa áhrif á greiðsluhegðun og innheimtuaðgerðum beitt á eins markvissan hátt og kostur er. Ekki er greitt fyrir vöktunina, aðeins þóknun ef krafa innheimtist.

 

Skjamynd af þjónustuvef

 • (1) Úr valmyndinni vinstra megin skal velja Faglegt mat.
 • (2), (3) Málshöfðun eða kröfuvakt. Málayfirlitið sýnir annars vegar mál sem mælt er með málshöfðun eða að verði sett í kröfuvakt
 • (4) Aðgerðir á máli . Með því að smella á þrípunktinn er hægt að sjá þær aðgerðir sem eru í boði fyrir einstaka mál, eins og til dæmis samþykkja þá aðgerð sem mælt er með, eða fella það niður.
 • (5) Fleiri aðgerðir. Með því að haka við tiltekin mál er hægt að samþykkja tiltekna aðgerð fyrir þau öll í einu.
 • (6) Sýna reikninga. Birtir alla reikninga sem fylgja málinu.

 


 

Greiðendur

Hægt er að fletta upp kennitölu greiðanda með því að nota leitina sem er staðsett efst á vefnum eða með því að fara í gegnum einstaka mál.

 • (1) Yfirlit mála. Öll mál sem tengjast viðkomandi eru listuð og er hægt að velja milli þess að skoða aðeins mál sem eru í innheimtu eða er lokið. Einnig er hægt að sjá öll samskipti og innborganir.
 • (2) Frestun. Hægt er að setja frest á innheimtu mála fyrir tiltekin aðila. Fresturinn nær þá einnig til nýrra mála sem kunna að koma inn frá banka eða önnur mál í frum- eða milliinnheimtu. Fresturinn tekur þó ekki til Lögfræðiinnheimtu (L2).
 • (3) Tímalína, sýnir þróun innheimtumála og innborganir á mál.
 • (4) Sýna reikninga. Með því að velja „Sýna reikninga” hnappinn er hægt að sjá reikninga undir hverju og einu innheimtumáli

 


 

Uppgjör

Hægt er að nálgast upplýsingar um uppgjör innheimtumála inn á viðskiptavefnum undir Uppgjör Motus og Uppgjör Lögheimtan.

Greiðsluyfirlit
Viðskiptavinir Motus hafa aðgang að greiðsluyfirliti sem sýnir samantekt á greiðslum á hverjum greiðsludegi flokkaðar eftir tegundum greiðslu. Einnig er í boði sundurliðun með ítarefni um hverja greiðslu, eins og hvaða innheimtumáli greiðslan tilheyrir og frá hvaða greiðanda hún kemur.

Greiðsluyfirlitið er einnig hægt að skoða sem svokallaðan t-reikning þar sem debet og kredit dálkur eru sýndir sérstaklega ásam samtölu. Kröfuhafar Motus eru ýmist skuldajafnaðir eða ekki og er sýn þeirra því mismunandi þegar kemur að t-reikningum en hér er hægt að sjá dæmi um báðar sýnar.

Hreyfingaryfirlit
Á hreyfingaryfirliti er hægt að nálgast bókhaldshreyfingar kröfuhafa.

Greiðsluskrár
Yfirlitið sýnir upplýsingar um daglegar greiðslur ásamt möguleika á að sækja greiðsluskrárnar til að lesa inn í bókhaldskerfi.