Kröfuvakt

Síðasti liðurinn í innheimtuaðgerðum Motus er kröfuvakt en hún tekur við þegar aðrar innheimtutilraunir eru fullreyndar eða ef það svarar ekki kostnaði að setja kröfuna í löginnheimtu. Þjónustan getur verið að fullu sjálfvirk og er einungis greidd þóknun ef málið innheimtist. Vöktunin sjálf kostar því ekkert fyrir viðskiptavini Motus.

Helstu kostir kröfuvaktarinnar

  • Eftirfylgni. Kröfuvaktin vaktar aðila sem eru með ógreiddar kröfur. Fylgst er með breytingum sem eru líklegar til að hafa áhrif á greiðsluhegðun og innheimtuaðgerðum beitt á eins markvissan hátt og kostur er.
  • Einfalt. Kröfur sem ekki innheimtast geta færst sjálfvirkt í vaktina og því lítil sem engin fyrirhöfn fyrir kröfuhafa. Hægt er að stilla sjálfvirkni eftir fjárhæð kröfunnar eins og hentar viðskiptavinum best.
  • Engin áhætta. Innifalið er öll umsýsla sem tengist viðkomandi kröfum, eins og að senda ítrekanir, greiðsludreifingu, veita fresti og meta andmæli. Ekki er greitt fyrir vöktunina, aðeins þóknun ef krafa innheimtist.

Svona virkar kröfuvaktin

Lýsing á flæði kröfu í kröfuvöktun

Mat á kröfum

Við notum tölfræðilíkan, sem kallast faglegt mat, sem er lagt til grundvallar við ákvörðunartöku um næstu skref eftir árangurslausa milliinnheimtu. Það er þá hvort löginnheimta sé líkleg til að svara kostnaði sem og að meta greiðslulíkur. Niðurstöður úr faglegu mati mæla annaðhvort með því að setja tiltekna kröfu í Málshöfðun eða í Kröfuvakt. Ef litlar líkur eru á að lögheimtan svari kostnaði og/eða ef krafan er mjög lág er mælt með Kröfuvakt. Eftir árangurslausa lögfræðiinnheimtu er einnig mælt með Kröfuvakt.

Sjálfvirkni

Að hafa sjálfvirka Kröfuvakt er árangurríkasta leiðin því kröfur eru líklegri til innheimtuárangurs því yngri sem þær eru. Með sjálfvirkni er átt við að ef niðurstaða úr faglegu mati leggur til Kröfuvakt mun krafan færast sjálfkrafa þar yfir án sérstaks samþykkis kröfuhafa í hvert sinn. Einnig er hægt að setja viðmiðunarfjárhæð sem stýrir sjálfvirkninni. Einnig mælum við með að hafa sjálfvirkni á þá leið að ef krafa fer árangurslaust í gegnum löginnheimtu að hún fari sjálfkrafa í Kröfuvakt og minnki því líkur á að hún verði afskrifuð án árangurs.

Öflun upplýsinga

Í virkri vöktun Kröfuvaktar er vanskilaupplýsinga aflað úr skrám Creditinfo sem getur haft áhrif á lánshæfismat greiðenda og því getur verið mikill hagur fyrir greiðendur að ganga frá greiðslum kröfunnar.

Þjónusta við greiðendur

Við beitum stafrænum innheimtuaðgerðum samhliða hefðbundnum bréfasendingum. Í Kröfuvakt geta greiðendur gert greiðslusamninga eins og hentar best þeirra fjárhag.

Allar fréttir              

Frá árinu 2012 höfum við séð greiðsluhraða aukast frá ári til árs. Þeirri þróun lauk árið 2022, þegar greiðsluhraði lækkaði í fyrsta sinn.

Komdu í viðskipti

Vertu í sambandi og ef þú hefur einhverjar spurningar.