Stöðugleiki í rekstri er ómetanlegur

Við komum fjármagni á hreyfingu með skilvirkri kröfustýringu. Kröfufjármögnun, innheimta og kröfukaup skila þér þannig jafnara tekjuflæði og meiri stöðugleika í rekstrinum.

Við komum fjármagni á hreyfingu

Fjármögnun útistandandi reikninga getur verið fyrirtæki þínu stoð til að brúa bilið, svo það geti haldið áfram að vaxa og dafna.

Heildstæð þjónusta á öllum stigum innheimtu með hagsmuni kröfuhafa og greiðenda að leiðarljósi.

Með kröfukaupum er mögulegt að losa eldri viðskiptakröfur af efnahagsreikningi og umbreyta þeim í handbært fé.

Betri innheimtuárangur og minni afskriftir

„Frá því að VÍS hóf að nýta sér innheimtuþjónustu Motus, hefur innheimtuárangur stórbatnað og mun minna er um vanskil og afskriftir krafna. Innheimtuferillinn er fagmanlegur, skilvirkur og hefur skilað okkur verulegu rekstrarhagræði.“

Birkir Jóhannsson, framkvæmdastjóri kjarna og stafrænna lausna, VÍS

Meiri stöðugleiki og jafnara tekjuflæði

Kröfufjármögnun

Greiðslufrestur krafna er mislangur. Langflestar kröfur greiðast á eða fyrir eindaga en það getur verið kostnaðarsamt að bíða eftir greiðslu. Með kröfufjármögnun Motus getur þú strax fengið andvirði kröfunnar í hendur og þannig fengið laust fé.

 

Innheimta

Motus og Lögheimtan bjóða heildstæða þjónustu í frum-, milli- og lögfræðiinnheimtu þar sem sérfræðingar okkar nýta þekkingu sína og reynslu til að ná fram farsælli lausnÞú getur þá einbeitt þér að því að efla og stækka reksturinn þinn.

 

Frum- og milliinnheimta

Ef krafan greiðist ekki á eindaga getum við séð um innheimtu hennar fyrir þig. Í því felst meðal annars að koma á sambandi við viðskiptavin þinn, taka á móti greiðslum og gera greiðsludreifingarsamkomulag, allt eftir því hvað á við í hverju tilfelli.

 

Löginnheimta

Ef krafan greiðist ekki í frum- og milliinnheimtu er í mörgum tilvikum ástæða til að senda hana í löginnheimtu hjá lögmanni, en í því felst meðal annars að leitað er atbeina dómstóla og sýslumanna.

 

Kröfuvakt og kröfukaup

Ef innheimtutilraunir bera ekki árangur er kominn grundvöllur til afskriftar krafna í bókhaldi. Þá er hægt að halda innheimtu þeirra áfram í kröfuvakt þar sem við fylgjumst með kröfunni og höldum sambandi við viðskiptavininn til að ná fram efndum skuldbindingarinnar, án þess að skaða viðskiptasambandið. Á þessu stigi er einnig hægt að nýta kröfukaupaþjónustu Motus og framselja kröfurnar; losa þær þannig af efnahagsreikningi fyrirtækisins.  

Verið velkomin í viðskipti

Sendu okkur skilaboð og við höfum samband.